รางวัลเหรียญเงินและทองแดง จากการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเหรียญเงินและทองแดง จากการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Our students got two silver and two bronze medals in the International Genius Olympiad which was organized by SUNY Oswego University in NY city in America. The Olympiad is an event participated by hundreds of students from all over the world under many different categories.

Five of our students participated in art, music, animation, and science categories. SWEP extends its congratulations to all of our geniuses, their teachers, and supportive parents who contributed to this honorable success. As Siriwat family, we are tremendously proud of representing Thailand in the international Olympiads. We will continue to work hard as we take the challenge of the global stage. Siriwat team is looking forward to joining more Olympiads in the future.

Leave a comment