School Groups

News & Events

Nursery

19-11-16

วันนี้น้องNurseryได้ทำกิจกรรมปั้นแป้งโดว์เพื่อฝึกพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและฝึกจินตนาการต่างๆ