School Groups

News & Events

Loy Kratong

14-11-16

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนแผนกอนุบาลได้จัดทำกระทงจากเศษวัสดุธรรมชาติ เด็กๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้รู้จักอุปกรณ์ในการทำกระทง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทง